Blog

WITAJ W ŚWIECIE TOUCAN SYSTEMS

Design System w nowoczesnych muzeach

Design System w nowoczesnych muzeach

Design System to pojęcie, o którym ostatnio mówi się bardzo dużo i głośno w mediach branżowych. Co to właściwie jest i jakie ma zastosowanie w nowoczesnych muzeach?

Co to jest Design System?

Design System to nic innego jak zaplanowany zbiór elementów wizualnych, gotowych do użycia w różnych miejscach projektu. Odpowiednio przygotowany składa się z dwóch podstawowych komponentów.

Pierwszym, niezwykle istotnym, jest tzw. style guide (tłum. podręcznik stylu), który opisuje przykładowe elementy zgodnie z identyfikacją wizualną danego projektu. Taki dokument zawiera elementy, jak: kolorystykę, typografię, przyciski, przykładowe ilustracje, przykładowe fragmenty interfejsów, ikony i wiele innych.

Drugim komponentem, dopełniającym Design System, jest zbiór assetów, czyli po prostu, już działających i ostylowanych fragmentów, z których składa się aplikacje (jak z klocków).

Korzyści Design System w nowoczesnych muzeach

Podstawową korzyścią, którą daje nam Design System jest przewidywalność dla wykonawcy-projektanta oraz przyspieszenie czasu realizacji. Często rozpoczynając projekt, nie wiemy konkretnie, jak będzie wyglądała każda poszczególna aplikacja. Jest to częsty scenariusz w przypadku dużych projektów wystawienniczych, składających się z dużej ilości aplikacji multimedialnych. Dzięki odpowiednio opracowanej dokumentacji Design Systemu, możemy z łatwością budować kolejne aplikacje i dostosowywać je do potrzeb klienta – a czasy wdrożeń są znacznie krótsze.

Kolejną bardzo istotną korzyścią jest przewidywalność dla klienta. Poświęcając odpowiednią ilość czasu na wypracowanie dobrego style guide’u, klient może być spokojny o późniejszą realizację, gdyż już na początku projektu wie, jak będą wyglądały i działały konkretne elementy aplikacji.

Jak i kiedy opracować Design System

Opracowanie dokumentacji Design System odbywa się na samym początku projektu – kiedy klient posiada wizję tego, co chce osiągnąć, ale nie są dopracowane jeszcze konkretne scenariusze. Wówczas zespół designerów UI i UX, już po zrealizowanych warsztatach z klientem, przedstawia propozycje wyglądu poszczególnych elementów. Jest to także etap doprecyzowywania koncepcji aplikacji oraz struktury informacji.

Najlepszym sposobem na wypracowanie Design Systemu w projekcie wystawienniczym – składającym się z dziesiątek aplikacji – są warsztaty zespołu projektowego i developerskiego z kuratorami wystawy. Podczas takich warsztatów zarówno zespół poznaje oczekiwania klienta, jak i klient poznaje istniejące ograniczenia czy optymalizacje, jakie można wdrożyć. Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na takie warsztaty, przynosi wymierne korzyści na dalszych etapach realizacji.

Design System w wystawiennictwe

Doskonałym przykładem świetnie zrealizowanego Design Systemu w wystawiennictwie jest projekt niemieckiego pawilonu na Wystawę Światową EXPO 2017. Już na początku projektu zrealizowana została identyfikacja wizualna całej wystawy, na podstawie której powstał obszerny dokument opisujący elementy składowe multimediów oraz zbiór gotowych funkcjonalności.

Pozwoliło to na niezwykle szybką realizację i zachowanie pełnej spójności multimediów ze scenografią. Pawilon otrzymał 2 nagrody: „Best Interactivity of Expo 2017” magazynu Exhibitor oraz „Best Pavilion of Expo 2017” – za najlepszą ekspozycją na całej Wystawie Światowej Expo 2017. Efekt z pewnością nie byłby tak spektakularny, gdyby nie podejście projektowe oparte właśnie na koncepcji Design System.

Czy naprawdę warto przygotować design system do nowoczesnego muzeum?

Zdecydowanie warto korzystać z Design System. Szczególnie projekty wystawiennicze, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością multimediów, są idealnym środowiskiem dla tego podejścia. Design System ułatwia pracę zarówno projektantom, developerom jak i klientowi. Dzięki zebranej dokumentacji efekt końcowy nigdy nie jest niespodzianką, a realizowane ekspozycje podobają się zwiedzającym.

ŁUKASZ RATAJCZYK

art director