Blog

WITAJ W ŚWIECIE TOUCAN SYSTEMS

Nowoczesne technologie w muzeach

Nowoczesne technologie coraz częściej stosowane są w muzeach. Ich zadaniem jest wspieranie edukacji poprzez atrakcyjną formę przekazu. Rozważając zastosowanie tego typu rozwiązań trzeba mieć na uwadze, że należy zachować spójność pomiędzy architekturą wnętrza, treścią i instalacją audiowizualną. Zadanie jest trudne, ale jak pokazuje wiele przykładów z Polski i ze świata, jak najbardziej możliwe do zrealizowania.

Ekspozycje pełnią przede wszystkim funkcje edukacyjne i powinno to być brane pod uwagę przy projektowaniu instalacji multimedialnych. Instytucje muzealne posiadają bardzo bogate zbiory pełne opracowań naukowych, archiwalnych zdjęć, filmów oraz oczywiście eksponatów. Każde z tych dzieł niesie ze sobą dużą wartość, ale niestety często niemożliwe jest zaprezentowanie wszystkiego, ponieważ zwiedzający szybko się znudzi i przestanie przyswajać nowe informacje.

Bardzo ważne jest zatem dokonanie właściwej selekcji materiałów i stworzenie rozwiązań multimedialnych z różnymi poziomami szczegółowości – tak żeby podstawowe informacje przekazać wszystkim zwiedzającym, a zainteresowanym umożliwić zgłębienie tematu. Jak pokazuje nasze doświadczenie, znacznie większym wyzwaniem jest stworzenie interesujących rozwiązań multimedialnych przekazujących jedynie podstawowe informacje.

Jakie rodzaje rozwiązań warto wykorzystać w interaktywnym muzeum?

1. Wideomapping

Dość popularnym i wartym polecenia rozwiązaniem jest wideomapping. Jest to projekcja, której obraz jest ściśle dopasowany do architektury i z nią harmonizuje. Animacja może zawierać fragmenty filmów, zdjęcia czy hasła. Kluczową rolę pełni oprawa dźwiękowa, której też należy poświęcić odpowiednią uwagę. Przykładem takiej realizacji jest makieta Tatr w Tatrzańskim Parku Narodowym.

2. Mechatronika

Coraz częściej na ekspozycjach można również spotkać rozwiązania mechatroniczne. Są to systemy łączące scenografię, elektronikę oraz multimedia. Stanowiska mechatroniczne posiadają mechaniczne przyciski, dźwignie, przekładnie, a także przeróżne sensory, które pozwalają na tworzenie ciekawych instalacji. Przykładem takiego rozwiązania jest symulator elektrowni atomowej, który znajduje się w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

3. Infokioski

Dla zwiedzających, którzy chcą dokładniej zapoznać się z tematyką wystawy instalowane są infokioski, zawierające szeroką bazę treści. Siłą rzeczy forma takiego przekazu jest mniej atrakcyjna, niż wcześniej wspomnianych rozwiązań, ale odpowiedni projekt interfejsu użytkownika, bogaty w animacje, sprawia, że korzystanie z takiego stanowiska staje się bardziej interesujące. Warto również popracować nad uatrakcyjnieniem samych materiałów źródłowych i stworzyć na ich podstawie animacje oraz infografiki.

4. Rozwiązania hybrydowe

Bardzo skuteczną formą przekazu jest łączenie multimediów z elementami fizycznymi. W wideomappingu projekcję łączymy z architekturą, w mechatronice multimedia łączymy z fizycznymi elementami interfejsu użytkownika. Można takie przykłady mnożyć. Wśród ciekawszych, z którymi się zetknęliśmy, jest sterowanie modelami statków pływającymi w basenie Narodowego Muzeum Morskiego oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykrywania obiektów z układanych klocków w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki.

5. System zarządzania treścią ekspozycji (CMS)

Nauka jest dziedziną dynamiczną. Stale pojawiają się nowe informacje i trzeba pamiętać o tym, planując ekspozycję. Powoduje to często konieczność aktualizacji, bądź zmiany prezentowanych w ekspozycjach treści. Służy do tego CMS (ang. Content Management System) i warto na etapie projektowania przewidzieć wykorzystanie takiego systemu. Nasz system – Toucan Nest – pełni nie tylko rolę CMS, ale również pozwala na zarządzanie sprzętem wykorzystanym na ekspozycji. Sprawia to, że obsługa nowoczesnego muzeum jest znacznie prostsza, bo dzięki wykorzystaniu sieci do zarządzania sprzętem i treścią, eliminuje konieczność fizycznej obecności na miejscu.

Stworzenie ekspozycji z wykorzystaniem nowych technologii jest wyzwaniem, ponieważ trzeba umiejętnie wypracować kompromis pomiędzy treścią, architekturą, multimediami, instalacją audiowizualną oraz, co niezwykle istotne, dysponowanym budżetem. Bardzo ważne jest rozsądne dobieranie rozwiązań tak, żeby służyły one głównemu celowi większości ekspozycji, czyli edukacji.

RADOSŁAW ZDUNEK

Prezes Zarządu