Centrum Nauki i Techniki EC1

Nasze projekty
Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński

Centrum Nauki i Techniki EC1

W ramach realizowanego projektu dla Centrum Nauki i Techniki EC1 wykonaliśmy część ekspozycji ścieżki „Rozwój wiedzy i cywilizacji”, na którą składały się stanowiska wymagające w pełni multidyscyplinarnego podejścia. Zakres prac obejmował integrację części elektronicznych, mechatronicznych oraz opracowanie dedykowanych rozwiązań multimedialnych.

Rok realizacji: 2017

www.centrumnaukiec1.pl Zapytaj o realizację

Opis obiektu

Centrum Nauki i Techniki EC1 to największa tego typu instytucja w Polsce (ze sferycznym kinem 3D). Obiekt jest częścią kompleksu EC1 – Miasto Kultury – jednocześnie stanowi jedną z kluczowych jego atrakcji.

Centrum oferuje zwiedzającym 3 bogate ścieżki edukacyjne: „Przetwarzanie energii”, „Rozwój wiedzy i cywilizacji” oraz „Mikroświat – Makroświat” – całość przedstawiona w niezwykle interaktywnym i nowoczesnym wydaniu.

Zakres prac

Na potrzeby ścieżki „Rozwój wiedzy i cywilizacji” całościowo przygotowaliśmy kluczowe stanowiska całej eskpozycji. Zakres prac obejmował zaawansowaną integrację systemów elektronicznych, mechatronicznych oraz produkcję elementów multimedialnych.

Centra nauki są bardzo złożonymi projektami, ponieważ stanowiska często składają się nie tylko z oprogramowania oraz wizualizacji, ale także z systemów pomiarowych oraz elektroniki. Nasze zadanie polegało właśnie na połączeniu wielu technologii i rozwiązań w jedno, sprawnie działające stanowisko interaktywne.

W ramach projektu zbudowaliśmy oprogramowanie niskopoziomowe do sterowania elektroniką, zintegrowaliśmy istniejące w Centrum systemy oraz stworzyliśmy atrakcyjną oprawę wizualną dla całości. Dzięki temu zbudowane stanowiska przedstawiają zagadnienia naukowe oraz wyniki badań w pięknej, i bardzo wciągającej dla zwiedzającego, formie.

Ważną, jednocześnie najbardziej rozbudowaną, częścią realizowanego projektu był symulator działania elektrowni atomowej. Stanowisko składa się z licznych fizycznych przełączników oraz diód, które pozwalają na zarządzanie procesem produkcji energii. Sam proces, jak i zmieniające się w nim zależności, prezentowane są zwiedzającemu na dużym ekranie – w imponującej wizualnie formie. Zadaniem użytkownika jest odpowiednie sterowanie procesem w celu uniknięcia awarii. Gdy zadanie nie zostanie wykonane poprawnie włącza się alarm i dochodzi do eksplozji.

Pozostałe realizowane przez nas instalacje dotyczyły takich tematów, jak: termografia, pomiar prędkości światła, efekt Dopplera, analiza dźwięku oraz synteza dźwięku.

Wykorzystana technologia:

Interaktywne aplikacje Unity 3D

C++

Mechatronika

Elektronika

Pobierz PDF

Jeżeli zainteresowała Cię nasza realizacja, możesz pobrać ją w formacie PDF, aby wrócić do niej w każdej chwili

 • mkd-slider-img
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński
 • mkd-slider-img Fot. Łukasz Łowiec-Wygoński