Blog

WITAJ W ŚWIECIE TOUCAN SYSTEMS

Jak wygląda proces tworzenia multimediów na wystawy?

Nie trzeba przekonywać, że aplikacje multimedialne na wystawach uatrakcyjniają odbiór informacji i wiedzy oraz ułatwiają jej przyswojenie. Dzieje się tak, ponieważ interakcje z eksponatami budzą większe zainteresowanie niż tradycyjne eksponaty muzealne. Jak wygląda proces tworzenia takich multimediów? W tym artykule omówimy etapy tworzenia aplikacji multimedialnych.

Każde interaktywne stanowisko składa się z trzech podstawowych elementów: urządzenia multimedialnego, treści (kontentu) i programu komputerowego, który tę treść prezentuje i nią zarządza. Dobór odpowiedniego sprzętu to dopiero połowa sukcesu. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, kluczowe jest opracowanie odpowiednich aplikacji oraz angażujących multimediów.

Poniżej w kilku krokach przedstawiam proces tworzenia takich aplikacji – na podstawie moich doświadczeń jako kierownika ds. projektu oraz kontentu. Na potrzeby tego artykułu schemat zostaje uproszczony – chcę jedynie zwrócić Twoją uwagę na całokształt procesu i jego poszczególne etapy, bez nadmiernego wnikania w szczegóły.

Proces tworzenia aplikacji na multimedialne stanowiska

Etap 1: Projektowanie struktury i stylu graficznego aplikacji

W pierwszej kolejności powstaje kompleksowy opis działania aplikacji oraz propozycja stylu graficznego. Na podstawie założeń i przygotowanego opisu przygotowywana jest funkcjonalna makieta aplikacji. Na tym etapie powstaje całościowa koncepcja aplikacji – z uwzględnieniem wszelkich interakcji.

Etap 2: Tworzenie treści

Kolejnym etapem prac jest opracowanie treści merytorycznych. Jest to ważna i wymagająca rzetelnego podejścia faza – to od niej zależy poziom merytoryczny danego stanowiska. Faza ta standardowo obejmuje poszukiwanie materiałów źródłowych, przygotowanie tekstów oraz ich redakcję.

Dobrą praktyką (którą my osobiście uwielbiamy) jest współpraca z zewnętrznymi ekspertami, którzy sprawdzają scenariusze pod kątem merytoryki. Każdy z nich specjalizuje się w innej tematyce, dlatego jesteśmy w stanie stworzyć kontent dla różnych dziedzin wiedzy.

Kontent to nie tylko teksty, które zwiedzający czytają podczas korzystania z aplikacji. To również scenariusze i storyboardy wszelkiego rodzaju animacji – dokładnie opisujące, co dzieje się na ekranie, jak długo trwa narracja i jak brzmi jej treść.

Bardzo często na ekspozycjach multimedia są dostępne nie tylko w naszym ojczystym języku. Jeśli jest taka potrzeba, na tym etapie dochodzi również do realizacji tłumaczeń opracowanych treści.

Etap 3: Prace programistyczne

Podczas gdy zespół kontentu oraz zespół graficzny zajmują się opracowaniem treści, dział developerów prowadzi prace programistyczne. Zespół IT zajmuje się pisaniem aplikacji – czyli programu, który pozwoli zwiedzającym na interakcję ze stanowiskiem. Powstaje interaktywne rozwiązanie IT w myśl opracowanej szaty graficznej oraz zgodnie z merytoryką danego stanowiska.

Etap 4: Wypełnienie aplikacji treściami (CMS)

Powstały szkielet aplikacji jest gotowy na uzupełnienie treściami. Tu szczególnie zwracam uwagę na narzędzie do zarządzania kontentem – tzw. CMS (z ang. Content Management System). Ważne, aby już na etapie samego projektowania uwzględnić jego wdrożenie (może być to w połączeniu z systemem do zarządzania ekspozycją – na przykładzie Toucan Nest). Takie rozwiązanie znacznie usprawni prace przy późniejszych zmianach treści aplikacji – i w razie potrzeby pozwoli na szybką ich wymianę nawet po zainstalowaniu aplikacji na ekspozycji.

Etap 5: Testy i wdrożenie na stanowiskach ekspozycji

Budowa aplikacji wiąże się z ciągłym procesem testowania. Na bieżąco weryfikowana jest prawidłowość ich działania, niezawodność oraz zgodność z założeniami. Aplikacje przechodzą skrupulatną kontrolę jakości zanim zostaną zaimplementowane na docelowym stanowisku. Po testach przychodzi pora na wdrożenie. Interaktywne aplikacje zostają wgrane na stanowiska ekspozycji, gdzie odtąd mogą służyć zwiedzającym.

IZABELA ZAWADZKA

kierownik Działu Contentu