Blog

WITAJ W ŚWIECIE TOUCAN SYSTEMS

Stanowiska interaktywne. Myślenie holistyczne. Jak zainteresować odbiorcę?

Na rynku dostępnych jest wiele nowoczesnych rozwiązań audiowizualnych. Jednakże sam sprzęt to za mało. Stanowisko interaktywne składa się przede wszystkim z treści oraz oprogramowania, które musi wykorzystać możliwości sprzętu, żeby w atrakcyjny sposób przedstawić wspomniane treści. Bardzo ważna jest odpowiednia równowaga pomiędzy tymi składowymi.

Budżet stanowisk interaktywnych

Wbrew pozorom budżet ma bardzo duże znaczenie dla zainteresowania odbiorcy. Nie mamy na myśli tego, że im większy budżet tym większe zainteresowanie, ale ważna jest odpowiednia równowaga w budżecie. Środki muszą być odpowiednio rozplanowane pomiędzy sprzętem, oprogramowaniem oraz treścią.

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdzie budżet na sprzęt wynosi 90%, a na treści i oprogramowanie zostaje 10%. W takim przypadku pomimo wydatkowania dużych środków trudno jest stworzyć coś oryginalnego i interesującego dla odbiorcy. Jednoznaczne określenie odpowiednich proporcji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ zależy to w dużym stopniu od pomysłu na dane stanowisko, ale zdecydowanie musi to być więcej niż 10% wartości sprzętu. W naszych najlepszych realizacjach (Światowa Wystawa Expo), które uzyskały nagrody, wartość oprogramowania i contentu wynosiła 100, do nawet 200% wartości sprzętu na danym stanowisku.

Interfejs interaktywnych stanowisk

Nie ma jednego najlepszego interfejsu. Rodzaj interakcji odbiorcy ze stanowiskiem interaktywnym w zależności od treści powinien przebiegać inaczej. Bardzo wysokim poziomem zainteresowania odbiorców mogą cieszyć się stanowiska pasywne, w których nie ma żadnej interakcji jak i stanowiska interaktywne, w których odbiorca może eksplorować treści, a nawet wykonywać zadania.

W stanowiskach pasywnych do przyciągnięcia odbiorcy dużą rolę odgrywa sprzęt. Odbiorców szczególnie interesują formy, z którymi nie stykają się na co dzień, czyli może to być wielkopowierzchniowa projekcja, tzw. mapping, który wkomponowuje treści w scenografię albo może to być olbrzymi ekran zbudowany jako ściana bezszwowa lub też ściana złożona z modułów LED.

Stanowiska interaktywne mogą mieć przeróżną formę, mogą to być aplikacje interaktywne sterowane dotykiem, aplikacje interaktywne sterowane gestami, bądź też aplikacje interaktywne zintegrowane z mechatroniką, w których odbiorcy z wykorzystaniem rzeczywistych elementów interfejsu, takich jak przyciski, dźwignie, wajchy wchodzą w interakcję z treścią, która jest wyświetlana na stanowisku.

Sterowanie gestem pomimo wielu prób wdrożenia nie cieszy się dużą popularnością, ponieważ wbrew pozorom jest to nieintuicyjny sposób sterowania. Ekrany dotykowe wszyscy bardzo dobrze znają i codziennie z nich korzystają więc do prostych stanowisk jak najbardziej świetnie się sprawdzają. Natomiast to co cieszy się szczególnym zainteresowaniem odbiorców, to stanowiska mechatroniczne, ponieważ są to rozwiązanie nietypowe, z którymi rzadko mamy styczność.

Czas interakcji interaktywnych stanowisk

Współczesne społeczeństwo codziennie odbiera bardzo dużą ilość informacji. Forma przekazu stale ewoluuje i obecnie największą popularnością cieszą się treści multimedialne uzupełnione krótkimi tekstami. Stąd też olbrzymia popularność Twittera.

Nie ma się co oszukiwać, że nasze długie teksty są na tyle ciekawe, że odbiorcy będą nimi zainteresowani. Niestety, nie będą. Efektem będzie jedynie to, że zostanie wykonana ciężka praca, zostanie przepalony budżet, a odbiorcami będzie jedynie niewielki odsetek odbiorców, który jest bardzo zainteresowany danym tematem.

We współczesnych aplikacjach interaktywnych dostępnych w przestrzeni publicznej czas interakcji nie powinien być dłuższy niż 5 min, ponieważ i tak jest to ekstremalnie długi czas na jaki możemy zainteresować odbiorcę. Najczęściej odbiorcy korzystają z danego stanowiska 2 do 3 min i w tym czasie powinniśmy przekazać najważniejsze informacje, które zainteresują odbiorcę.

Podsumowanie

Zainteresowanie odbiorcy jest trudne i żeby je uzyskać nie wystarczy jedynie dobry pomysł, niezbędna jest jeszcze jego odpowiednia realizacja. Jak przedstawiliśmy bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich relacji w budżecie, ponieważ stanowisko interaktywne złożone jest z różnych elementów, które muszą być zrealizowane w odpowiedniej jakości. W tym przypadku bardzo szybko staje się widoczne, że jakość całego stanowiska determinuje jego najsłabszy element, dlatego tak ważne jest holistyczne podejście. W kolejnych artykułach szerzej opiszemy interaktywne aplikacje oraz treści.

RADOSŁAW ZDUNEK

prezes zarządu