Blog

WITAJ W ŚWIECIE TOUCAN SYSTEMS

Toucan Eye w Product Design Magazine

Oko

Redakcja Product Design Magazine zamieściła artykuł przedstawiający nasz projekt nie tyle od strony technologicznej, co popularno-naukowej.

Jeśli chciałbyś poznać nie tylko sposób działania i możliwości „Oka Tukana”, ale również historię powstawania samego pomysłu, zapraszamy na stronę Product Design Magazine. Dostęp do pełnej wersji online jest bezpłatny, trzeba jedynie podać e-mail, na który przyjdzie hasło dostępu.

Zapewniamy, że dla 150 stron pięknie ilustrowanego magazynu warto to zrobić. Tematem przewodnim numeru jest „Hi-End Technology – czyli wpływ najnowszych technologii na nasze zachowania”, a artykuł o Toucan Systems opatrzony fotografiami znaleźć można na stronie 32, a jego tytuł: Dosłownie zobaczyć świat.

MAREK H. KOTLARZ

wiceprezes zarządu ds. finansowych